‘Ik leer anders’ op school

In elke klas zitten er wel een paar: leerlingen waarvan je het gevoel hebt dat ze het wel kunnen, maar “het” komt er maar niet uit. Het kind lijkt tussen je vingers door te glippen. Van alles uit de kast getrokken, maar het lijkt niet door te dringen, het beklijft niet. Wat is het probleem? Welk protocol er ook gevolgd wordt, verbetering blijft uit.

Voor leerkrachten

Wat doet ‘Ik leer anders’ voor je leerling?
Er zijn verschillende manieren waarop een leerling informatie opneemt, verwerkt, onthoudt en kan terugvinden. 95 % van de leerlingen doet dat auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel, en ervaart grote problemen met de ‘normale’ manier van leren. Tijdens de training leert het kind een techniek om de abstracte informatie, zoals letters, cijfers en tijd, om te zetten naar beelden, precies zoals het voorkeursysteem van beelddenkende kinderen werkt. Die beelden krijgen vervolgens een vaste plek in het hoofd, waardoor de leerling grip krijgt op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof. Bij een toets is de informatie vervolgens makkelijk terug te vinden.
* Bron: Werkboek ‘Ik Leer Anders’ van Agnes Oosterveen-Hess

 

Heb jij kinderen in jouw klas met leer- en gedragsproblematiek? Vermoed jij dat er sprake is van dyslexie of dyscalculie? Wil jij meer informatie over de “Ik leer anders” methode of heb jij behoefte aan een presentatie? Neem dan vandaag nog contact met mij op door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Informatie avond of studiedag.

Door het tijdig (h)erkennen van de beelddenkende leerling in je klas, kun je leerproblemen en een leerachterstand voorkomen of – voor een belangrijk deel – verhelpen. Ik verzorg voorlichtingsavonden (op school of elders) voor ouders en/of leerkrachten. Er komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • beelddenken: wat is het eigenlijk en wie zijn de beelddenkers (in mijn klas)
 • waarom ontstaan leerproblemen of achterstand door beelddenken
 • Wat als de gangbare protocollen niet helpen bij b.v. dyslexie en dyscalculie
 • de methode ‘Ik leer anders’: visueel opslaan
 • hoe kan je beelddenkende kinderen helpen bij hun dagelijkse uitdagingen

Ter ondersteuning bied ik trainingen voor leerkrachten. Aan bod komen onder meer:

 • oefenen met de leermethode, advies en tips die direct toepasbaar zijn binnen de leermethode in je klas. Ook taaldenkers kunnen er profijt van hebben
 • lezen: het alfabet en het klank-alfabet, lezen met de leespijl
 • rekenen: cijfers, cijferveld en de cijfer-koningen
 • wat is de beste plek in de klas , ruis in alle soorten en mate(n)
 • tips voor verbeteren van concentratie
 • leren vanuit overzicht en samenvattingen
Share This