Privacyverklaring

PRIVACY verklaring Andere Kijk op Dyslexie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van jouw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van jouw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Andere Kijk op Dyslexie verwerkt de persoonsgegevens van jouw kind voor de volgende doelen:
-Om de behandeling goed op de situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven én te coachen..
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling. Hiervoor gebruik de ik de naam, adresgegevens van jouw kind en het emailadres van één van de ouders.
-Voor het verzenden van de E-zine.

Een overzicht van de gegevens die ik van jouw kind nodig heb zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortejaar
 • School en groep
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Sport/hobby’s
 • Bijzonderheden gezondheid

NB: Helender Wijze, praktijk voor energie en balans communiceert alleen per telefoon of per email. Whatsap en messenger vind ik voor de privacy niet veilig!

Natuurlijk is het ook mogelijk om mijn website te bezoeken zonder jouw gegevens achter te laten. Echter als jij jouw voornaam achternaam email adres, of telefoonnummer achterlaat, dan kan ik jou beter bereiken als jij een hulpvraag hebt voor jouw kind. Jouw gegevens worden veilig opgeslagen door de website provider Websites voor therapeuten, die mijn website én mijn email beheert. Met hen heb ik een verwerkersovereenkomst ondertekend en deze heb ik opgeslagen op een externe harde schijf.

Aanmelden E-zine:

Het aanmelden voor mijn E-zine en bijbehorende meditatie, gaat op basis van een dubbel opt-in. Dit wil zeggen dat je na het invoeren van je voor-achternaam én email adres een email ontvangt waarmee jij jouw aanmelding kunt bevestigen. Tevens heb ik in de afgelopen weken misschien ook wel jouw hernieuwde toestemming gevraagd via mailchimp. Als jij je niet weer aanmeld voor mijn E-zine dan schrijf ik je na vandaag 25 mei 2018, over 4 weken uit..

Uitschrijven E-zine:

Het uitschrijven van mijn E-zine kan met de link onderin de email die je van mij ontvangt. Je kunt eventueel ook een email sturen naar info@anderekijkopdyslexie.nl. Andere Kijk op Dyslexie heeft een verwerkersovereenkomst getekend met Mailchimp en deze ligt in een afgesloten kast.

Cookies:

“Een cookie is een tekstbestand die een website lokaal op je computer plaatst. Door deze cookie kan de website bijvoorbeeld gebruiksinformatie onthouden of bij een volgend bezoek de website sneller laden.”

Andere Kijk op Dyslexie maakt gebruik van de volgende Cookies:

1 Google Analytics

Voor mijn website gebruik ik Google analytics om te kunnen bijhouden wanneer en op welk tijdstip er mensen op mijn website terecht zijn gekomen. Via Google worden de I-P adressen anoniem verzameld. Jouw gebruikers gegevens worden niet met Google of met andere diensten van Google gedeeld. Ook met Google heeft Andere Kijk op Dyslexie een verwerkersovereenkomst.

2. Cookiebot: 

Cookiebot voldoet compleet aan de AVG wet en zal jouw privacy niet in gevaar brengen.

Andere Kijk op Dyslexie doet haar best om de privacy van jouw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij: 

 • Zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens van jouw kind.
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

 

De gegevens uit het dossier van jouw kind kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming van beide ouders.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Werkzaam voor gemeenten als integraal ambulante jeugdhulp

Per 1 januari 2018 heb ik een contract via het Contractmanagement Alkmaar die de vraag van jeugdzorg faciliteert voor de Regiogemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH) én Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk. Voor de opdrachten van de gemeenten kom ik bij jouw kind thuis en kan ik ook afspreken op de school van jouw kind. Als je gebruik wilt maken van mijn diensten verwijs ik je naar de gemeente waar je woont en vragen naar een jeugdconsulent. Ook in deze dienst werk ik met privacygevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens zijn natuurlijk ook bekend bij desbetreffende gemeenten!  De interne communicatie gaat via de zorgring. Hiervoor gebruik ik een aangepast email adres. Ik heb een verwerkingsverklaring afgesloten met VNG berichten app om berichten te kunnen sturen naar de gemeente om jouw kind te kunnen helpen. Deze verklaring staat op mijn externe harde schijf. Ook de gegevens van mijn cliënten die ik help via de gemeenten heb ik opgeslagen op een externe harde schijf.

Afspraken via de website:

Als we via mijn website Andere Kijk op Dyslexie, afspraken hebben gemaakt voor jouw kind, dan heb ik als behandelende therapeut als enige toegang tot de gegevens in betreffend dossier. De gegevens worden digitaal opgeslagen op een externe harde schijf óf in een goed afsluitbare kast.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ouder heb je altijd het recht om het dossier van jouw kind in te zien. Als je wilt dat er zaken in het dossier gerectificeerd moeten worden of zelfs gewist of verwijderd, neem dan contact op met info@anderekijkopdyslexie.nl

De wet op de behandelovereenkomst vereist dat de gegevens in het cliëntendossier 15 jaar bewaard moeten blijven. Deze gaat in op de eerste dag van de behandeling of coaching. De cliëntendossiers worden digitaal bewaard op een externe harde schijf, of in een goed afgesloten kast.

Share This